Tietokuvaus

Tietokuvaus kuvaa nimensä mukaisesti kaiken tiedon mitä Velhoon voi tallentaa. Velhossa ei Tierekisterin tapaan puhuta enää tietolajeista vaan kohdeluokista ja niiden ominaisuuksista.

Tietokuvauksesta näet mitä

  • tietokokonaisuuksia Velhoon kuuluu
  • ominaisuuksia näiden kokonaisuuksien kohdeluokkiin kuuluu
  • arvoja tietyille ominaisuuksille voidaan antaa

Tietokuvaukseen tullaan myös lisäämään tarkemmat kuvaukset eri kohteiden sisällöstä ja käyttötarkoituksesta.

Yllä olevassa kuvassa näet kuvauksen kohdeluokasta ”palvelualueet”. Valikosta klikkaamalla aukeaa sivu, jossa on kuvattu palvelualueelle määritetyt ominaisuudet sekä ominaisuudet, jotka se jakaa yhdessä muiden kohdeluokkien kanssa. Tyypin kohdalta pääsee tarkemmin katsomaan millaisia tyyppejä palvelualueella voi olla.

Tierekisterin tietolajien vastaavuudet Velhossa

Alla olevasta tiedostosta löydät Tierekisterin tietolajien vastaavuuksia Velhossa kuvaavan taulukon. Taulukkoa päivitetään edelleen ja se ei ole vielä täydellinen.

Päivitetty 8.5.2023 (tarkennettu TL134 Hallinnollinen toimenpide –> Velhoon tuotu myös arvot ”kadun muuttaminen maantieksi” ja ”maantien muuttaminen yksityistieksi”)

Taulukon käsitteiden selitykset

TietokokonaisuusTietokokonaisuus kuvaa siihen kuuluvien kohdeluokkien ryhmää yleisellä tasolla. Tietokokonaisuudelle voidaan määrittää yhteisiä ominaisuustietoja, jotka määrittyvät kaikille siihen kuuluville kohdeluokille.

Tietokokonaisuus voi olla esimerkiksi varusteet, mittaustiedot tai toimenpiteet.

Osalla tietokokonaisuuksista on alaluokkia ja ne on kuvattu nuolilla taulukoinnissa tietokokonaisuus-sarakkeen alla. Esimerkiksi TL 111 Kaarteet ”Tiekohdetietoja → Tien suuntaus”
KohdeluokkaKohdeluokka kuvaa mistä reaalimaailman kohteesta on kyse ja sille määritellään joukko ominaisuuksia, jotka kuvaavat kohdetta. Kohdeluokka kuuluu aina johonkin tietokokonaisuuteen.

Kohdeluokka voi olla esimerkiksi kaiteet, aidat tai päällystepaksuus.
OminaisuustietoOminaisuustieto kuvaa reaalimaailman kohteen ominaisuutta. Ominaisuustieto koostuu ominaisuuden nimestä ja arvosta.

Ominaisuus voi olla esimerkiksi aidan tyyppi ja sen arvo riista-aita.
NimikkeistöarvoEnnalta määritelty joukko arvoja, joita ominaisuustiedolle voi antaa.

Nimikkeistöarvoja voivat olla esimerkiksi kelirikon vaurioluokitus-ominaisuudelle valittavat arvot erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä, huono, erittäin huono.

Ominaisuustietokuvaukset

Alla olevasta tiedostosta löydät kohdeluokkien ominaisuuksien kuvaukset. Taulukkoa päivitetään vielä ja se ei ole vielä täydellinen. Jatkossa tiedot löytyvät suoraan Velhon tietokuvaus-sivulta.

Edelliseen versioon tehdyt muutokset:

  • Kaivot -kohdeluokka – yksikkömuutoksia, uudet yksiköt: kannen ja pohjan korkeusasema (CM) ja kaivon syvyys (CM)

Päivitetty 1.8.2022

Tietojen pakollisuudet kannattaa katsoa tästä dokumentti-versiosta. Se kertoo tavoitetilan ja velhon tietokuvaussivulle pakollisuudet tullaan päivittämään, kun saadaan tietojen migraatiot Tierekisteristä Velhoon valmiiksi.