Ajankohtaista

 • Tieosuushaun uudistettu versio tuotannossa
  Tieosuushaun uudistettu versio on viety tuotantoon 13.06.2024. Nyt tuotantoon vietävää ensimmäistä versiota tullaan jatkokehittämään aktiivisesti. Tieosuushaku mahdollistaa haluttujen ominaisuuksien ristiintaulukoinnin valitulla alueella (ELY -L alue, maanteiden hoitourakka, kunta tai maakunta) …
 • Oikea-aikainen tiestötieto mahdollistaa tieturvallisuuden kokonaisarvion
  Onnettomuustietojen lisäksi myös tien ominaisuustiedoilla on merkitys turvallisuustilanteen arvioinnissa. Esimerkiksi päätieverkon laajuinen tieturvallisuusarviointi perustuu sekä tien teknisiin ominaisuuksiin että onnettomuustietoihin, kertoo Noora Airaksinen Väylävirastosta. Tieliikenneonnettomuuksien osalta Suomessa voidaan kertoa hyviä …
 • Konehuoneen puolella tapahtuu – Tie- ja Projektivelhon ajankohtaiset 5/24
  Tie- ja Projektivelhon kehitys on jatkunut vuonna 2024 tiiviissä yhteistyössä. Velhon kehittämistiimit työskentelevät Projektivelhon, Tievelhon, asiantuntijatuen, ylläpidon sekä operoinnin ja laatukonsultoinnin parissa. Tiimien kehitystyöstä vastaavat Väyläviraston lisäksi CGI Suomi, twoday, …
 • Tiekohdehaun ensimmäinen uudistettu versio on otettu käyttöön 15.2.2024
  Tievelhon käyttöliittymäuudistus aloitettiin käyttäjälähtöisellä palvelumuotoilulla kevään 2023 aikana. Kesän 2023 aikana kuuntelimme käyttäjiä ja keskustelimme yhdessä käyttöliittymän kehittämisestä. Palvelumuotoilun keinoin saimme paremmat lähtökohdat uudistuksen toteutukselle. Syksyn 2023 aikana luotiin kuvat …
 • Velhon tiestötiedot ohjaavat Väyläviraston ja ELY-keskusten tekemistä
  ”Jokainen Velhoon tietoa vievä käyttäjä on äärimmäisen tärkeässä roolissa, sillä kaikki Suomen päällystettyjen teiden kunnonhallinta perustuu Velhosta saataviin tietoihin”, kertoo päällysteasiantuntija Tero Lassila Väylävirastosta. YHA-lähtötietopaketti, eli vuoden 2023 teiden kuntotiedot …

Kaikki ajankohtaiset